Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy. Om hier uiting aan te geven liggen de volgende punten ten grondslag aan ons privacybeleid:

  • We verzamelen alleen gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn of die nodig zijn voor het goed functioneren van onze dienstverlening.
  • We verkopen geen gegevens door aan derden.
  • Het doel van de verzameling moet helder zijn voor de betrokkenen.
  • We bewaren gegevens niet langer dan nodig en we treffen passende maatregelen voor beveiliging.

We werken volgens Privacy by Design. We denken bij de start van projecten al na over de verwerking van persoonsgegevens en leggen ons erop toe zo min mogelijk gegevens te verzamelen.

Welke data verzamelen we?

Administratieve gegevens

Dit betreffen gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten.

  • Naam: Nodig voor administratie
  • E-mailadres: Nodig voor communicatie
  • Telefoonnummer: Nodig voor communicatie
  • Zakelijke adresgegevens: Nodig voor administratie

Wij werken voornamelijk met zakelijke klanten. Onder de huidige privacywetgeving worden bedrijfsgegevens in de regel niet als persoonsgegeven gezien. Desalniettemin behandelen wij deze gegevens met dezelfde zorgvuldigheid.

Gegevens die wij nodig hebben voor het maken van analyses

Lekker simpel: voor onze analyse van bezoekersstatistieken gebruiken wij geen persoonsgegevens.

Gegevens die wij nodig hebben voor technische dienstverlening

Op de server van onze website worden in logbestanden gegevens bijgehouden voor het analyseren en verhelpen van technische problemen en het verbeteren van de beveiliging.
Het betreft: de opgevraagde pagina, het tijdstip, het ip-adres van de bezoeker en de gebruikte browser. Deze gegevens worden na drie maanden automatisch verwijderd.

Cookies

Niet te ingewikkeld: wij plaatsen momenteel geen cookies.

Toelichting over verantwoordelijkheid

Het privacybeleid is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dat zijn wij in de volgende situaties:

  • als je onze website hetweblokaal.nl bezoekt
  • als je contact met ons opneemt en/of diensten bij ons afneemt

Subverwerkers

Voor onze dienstverlening werken wij met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Het betreft webhosting, emailhosting, domeinnaamregistratie, website-ondersteuning en hosting van contactgegevens. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit zodat de privacy gewaarborgd blijft. Het Weblokaal is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het Weblokaal als verwerker voor onze klanten

Wij treden met onze dienstverlening op als verwerker namens onze klanten. De klant draagt zelf verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens bij zijn of haar diensten.

Vragen

Indien je nog vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Het Weblokaal

t.a.v. Erik Joling
06 33 13 74 91
info@hetweblokaal.nl