Meta titel en beschrijving WordPress SEO

SEO tips voor je WordPress website

SEO, oftewel zoekmachine optimalisatie, helpt WordPress websites beter gevonden te worden in zoekmachines. SEO omvat veel werkzaamheden. Een daarvan is het inrichten van de content voor je website, zoals tekst, links en afbeeldingen. In dit artikel geven we je zeven belangrijke tips voor een betere SEO van je WordPress website.

De zeven tips voor het verbeteren van de SEO van je WordPress website gaan over:

 1. De titel van je pagina
 2. De tekst van je de pagina
 3. Links
 4. Afbeeldingen
 5. Meta titel en beschrijving
 6. URL
 7. Zoekwoorden

Een belangrijke opmerking vooraf: SEO is meer dan het schrijven van je pagina’s. Zoekmachine optimalisatie heeft ook te maken met techniek, vormgeving, gebruiksvriendelijkheid, backlinks etc.. Deze onderwerpen vallen buiten de scope van dit artikel.

1. De titel van je pagina

Gebruik een titel (H1) die duidelijk beschrijft waar de pagina over gaat. Gebruik niet meer dan één H1 per pagina. Anders is het voor zoekmachines (en bezoekers) niet duidelijk wat de titel van de pagina is.

Paginatitel WordPress SEO
Paginatitel schrijven in WordPress.

De belangrijkste tips voor de paginatitel:

 • Je kunt voor zoekmachine optimalisatie de paginatitel ook handmatig aanpassen. Dat doe je met de page title, zie onder het kopje ‘Eigenschappen pagina’.
 • Gebruik voor elke pagina een unieke titel. Gebruik dezelfde titel dus niet voor meerdere pagina’s. Dezelfde titel voor meerdere pagina’s levert verwarring op bij zoekmachines.
 • Gebruik het meest belangrijke zoekwoord (keyword) van je pagina tenminste eenmaal in je titel.
 • Gebruik niet meer dan ca. 60 karakters voor de paginatitel.

2. De tekst van je pagina

Gebruik kopteksten (H2 en H3) om de tekst op je pagina in te delen. Dit geeft structuur aan je pagina. Zeker als er veel tekst staat is dit verstandig om te doen. 

Bovendien helpt het de lezer je tekst beter te lezen. En voor zoekmachines is het ook goed de structuur van je pagina te begrijpen.

Tussenkoppen WordPress SEO
Tussenkoppen gebruiken voor je website pagina in WordPress.

3. Links

Geef een goede, beschrijvende anchor tekst op voor elk link.

Niet doen: X

Dit is een voorbeeld van een niet zo’n sterke anchor link:

Je kunt meer lezen over je bedrijf duurzamer maken via deze link.

De anchor tekst is in dit geval het woord ‘link’. Het woord ‘link’ beschrijft niet waar de link over gaat. Beter is het onderwerp van de link op te nemen in de anchor link.

Wel doen: V

Dit is een voorbeeld van een sterke anchor link:

Lees hoe je je bedrijf duurzamer kunt maken.

In dit geval is de anchor link ‘bedrijf duurzamer kunt maken’. Nu beschrijft de anchor tekst waar de link over gaat. Dat is beter voor zoekmachines (SEO).

4. Afbeeldingen

Geef een alternatieve tekst (alt text) op voor elke afbeelding. Omdat zoekmachines geen afbeeldingen kunnen lezen, is het van belang deze een zgn. alt tekst mee te geven. 

De alt tekst beschrijft de afbeeldingen in woorden. Dit helpt zoekmachines de inhoud van je pagina beter te beoordelen. De alt tekst wordt bovendien weergegeven als de afbeelding niet geladen kan worden.

Alttekst Afbeeldingen WordPress SEO
Alt tekst gebruiken voor je afbeelding in WordPress.

5. Meta titel en beschrijving

De meta titel en meta beschrijving (technische termen) worden gebruikt in het zoekresultaat van zoekmachines. De meta titel staat voor de titel van je pagina. De meta beschrijving is een soort van samenvatting van de pagina.

Hieronder een screenshot van een zoekresultaat en de meta titel en meta beschrijving:

Meta titel en beschrijving WordPress SEO
Meta titel en beschrijving zoals weergegeven in zoekresultaat Google.

Zoekmachines bepalen de meta titel en meta beschrijving automatisch gebaseerd op de titel en eerste paragraaf van je pagina.

Je hoeft dus niet een eigen meta titel en meta beschrijving te schrijven, maar het kan wel. Je kunt dus handmatig de meta titel en beschrijving schrijven. Zo heb je meer controle op het verwerken van o.a. zoekwoorden.

Op de pagina in WordPress kun je onderaan zelf de meta titel en meta beschrijving schrijven. Dit is geen standaard WordPress functionaliteit. Wij gebruiken hiervoor de plugin Slim SEO. Het kan zijn dat deze velden niet voor jouw website zichtbaar zijn.

Meta titel en beschrijving met de Slim SEO plugin
Meta titel en beschrijving gebruiken voor je afbeelding in WordPress (met Slim SEO plugin).

Voor de page title worden maximaal 50 à 60 karakters getoond in het zoekresultaat. Van de meta beschrijving worden maximaal 150 à 160 karakters weergegeven.

6. URL

De URL is het adres van je pagina. Een voorbeeld van een url:

URL websitepagina WordPress SEO
De URL van een websitepagina.

De URL is een belangrijke factor voor het bepalen van de positie in de zoekresultaten. Gebruik zoveel mogelijk zoekwoorden in de url van je pagina. De url van je pagina kun je met de hand aanpassen in WordPress.

Aanpassen van de URL in WordPress doe je via als volgt:

URL aanpassen WordPress SEO
De URL van een pagina aanpassen in WordPress.

Algemene richtlijnen voor het instellen van de pagina URL:

 • lidwoorden zoals ‘en’, ‘het’ en ‘een’ voegen niks toe, verwijder deze uit de url
 • gebruik je zoekwoord(-en) zoveel mogelijk in de URL
 • plaats het belangrijkste zoekwoord vooraan in de URL

7. Zoekwoorden

Zoekwoorden zijn de termen die je bezoekers intypen in zoekmachines. Dat zijn soms andere woorden dan die je zelf gebruikt op de website. Zoekwoorden zijn superbelangrijk. Denk dus goed na over welke zoekwoorden je gebruikt en leef je in in je bezoekers.

Een zoekwoordenanalyse kan een goed hulpmiddel hiervoor zijn. Deze analyse valt buiten de scope van deze tips. Wil je een zoekwoordenanalyse gaan uitvoeren, dan adviseren en helpen we je daar graag bij.

Hieronder enkele tips voor het gebruik van zoekwoorden op je website pagina’s.

Gebruik je belangrijkste zoekwoord of zoekwoorden:

 • als eerste woord(-en) in de meta titel van je pagina
 • in de meta beschrijving van je pagina
 • in de URL van je pagina
 • in de paginatitel (H1) – dit is dus iets anders dan de meta titel
 • in de anchor tekst van links op je pagina
 • in de eerste 50-100 woorden op je pagina

Zelf de SEO doen voor je WordPress website

Je kunt heel goed een groot deel van de SEO voor je eigen WordPress website doen. De belangrijkste aandachtspunten zijn: de titel en tekst van je pagina, links en afbeeldingen, de eigenschappen van je pagina, de meta titel en meta beschrijving, pagina URL en zoekwoorden.

Kom je er zelf niet uit of heb je er geen tijd voor? Besteed het dan uit, want SEO is te belangrijk om te negeren.