Website Climate Campus, ontwerp en bouw door Het Weblokaal

Climate Campus website online

Hij is live, de nieuwe website voor Climate Campus.

De afgelopen maanden hebben we samen met het team van Climate Campus hard gewerkt aan de nieuwe website. Climate Campus zet zich in voor een klimaatbestendige IJssel-Vechtdelta. Daarvoor werkt deze netwerkorganisatie samen met o.a. Provincie Overijssel, gemeente Zwolle, bedrijven en overheidsinstellingen. Sinds vorige week is de nieuwe website live en we zijn superblij met het resultaat.

De belangrijkste uitdagingen voor deze website waren:

  • website heeft meerdere doelen
  • website heeft veel doelgroepen
  • de aangeboden informatie is zeer divers (projecten, studies, initiatieven, etc.)

Risico was dat de website onoverzichtelijk, niet gestructureerd en niet gebruiksvriendelijk zou worden. Wij formuleerde daarom de volgende probleemstelling:

Hoe kunnen we de visie en het werk van Climate Campus op de website ​gebruiksvriendelijk​, consistent​ en aantrekkelijk ​in boodschap en uitstraling maken?

Bovendien hadden we te maken met een krappe planning. 1 maart moest de website online, dus we hadden een kleine drie maanden, inclusief de Kerstvakantie.

Daarom hebben we vanaf het begin met een zeer gedetailleerd plan van aanpak en planning gewerkt. Elke dinsdag hadden we overleg met het team van Climate Campus, zodat we zoveel mogelijk op dezelfde pagina zaten en onze focus konden bepalen. Dit is een zeer belangrijke factor geweest voor het eindresultaat.

Nieuwe website voor Climate Campus.

Supergaaf project om aan gewerkt te hebben. Op een later moment willen we deze case wat uitgebreider beschrijven. Voor nu, neem een kijkje op climate-campus.nl. Wij werken ondertussen alweer aan de eerste uitbreiding van de website, de Engelse versie.